6 emner om kalvesundhed, som alle kvægejere bør kende, men som mange ikke følger

Disse metoder har flere svenske bønder benyttet for at forøge tilvæksten på deres kalve, reducere kalvedødeligheden de første 60 dage til under 0,5 % og øge afkastet på deres køer.

Hos Kellfri har vi solgt produkter til landbruget i mere end 50 år. Vi har nu samlet oplysninger fra bønder, forskere og eksperter omkring dette yderst relevante emne.

Denne vejledning indeholder:
1. Hvorfor kalvesundheden sandsynligvis er det vigtigste for din  økonomi
2. Hvad alle bør vide om rutiner vedrørende råmælk
3. De mest almindelige fejltagelser vedrørende fravænning af kalve
4. Sådan mindsker du risici og sygdomme og får raskere kalve
5. Find ud af, hvordan du får dine kalve til at  vokse bedre
6. Hvordan øget tryghed mindsker tiden til  inseminering

1. Hvorfor kalvesundheden sandsynligvis er det vigtigste for din økonomi

Hvad du kan gøre for en lysere fremtid
Vi vil i denne vejledning kigge på, hvad du som mælkeproducent kan gøre for at øge dine kalves sundhed med henblik på at skabe økonomisk overskud over tid. Et håb for fremtiden er, at der findes et voksende globalt marked, hvor stadigt flere er villige til at betale for bedre kvalitet.

Sådan kobles din indtægt til kalvesundheden
Raske kalve vokser op og bliver enten til køer, som giver mælk igennem hele livet, eller til tyre til kødproduktion. Et sundt første halvår giver en god prognose for et raskt resterende liv, og derfor giver investeringer i kalvesundhed et godt økonomisk afkast.

En velvoksen kalv har et bedre immunforsvar og kræver mindre pasning, hvilket på langt sigt sparer tid.

2. Hvad alle bør vide om rutiner vedrørende råmælk

Formål med gennemtænkte rutiner
• Kalvedødeligheden de første 60 dage skal ned under 0,5 %
• Vægt/brystomfang ved “fravænning” 56 dage 75 kg; 75 dage 90 kg
• Kælvningsalder 24-25 måneder
• Lav forekomst af lungeinflammation (sammenligningstal fra separat besætning baseret på deres definitioner og niveauer)

Vigtige aspekter vedrørende råmælk
En kalv opbygger sit immunforsvar og sætter sin tilvækst i gang ved at indtage mindst 2,5 liter råmælk inden for de første timer og to portioner det første døgn.

Malk derfor råmælken fra koens første malkning efter kælvningen. Husk at malke, så der også er nok til kalvens andet måltid, og sørg for at køle mælken. Håndter mælken i rene beholdere for at forbedre hygiejnen. Metal er at foretrække, fordi små mikroskopiske sprækker i plast let kan danne grobund for bakterier, selv om man er omhyggelig med rengøringen. Det er en god idé at fryse det tiloversblevne med det samme, da råmælk er meget modtagelig over for bakterier.

Gør det til en vane at dobbelttjekke kvaliteten på råmælken, hvis der er gået mere end en time siden malkningen.

Kalven kan lettere optage råmælk, hvis den er 37-39 grader ved fodringen.

Hvis kalven vil og kan, anbefales det, at den drikker af en suttespand frem for af en sonde.

Tør patterne af før og efter malkning for at mindske bakterier i råmælken. Det er en god idé at bruge en fugtig klud først og derefter en tør.

Lavere koncentrationer kan ikke koaguleres i kalvens løbe, så der er ikke vundet noget ved at strække mælken.

Dette er langt fra alt, hvad der kan skrives om råmælk, men blot nogle detaljer, som det er værd at være opmærksom på!

3. De mest almindelige fejltagelser vedrørende fravænning af kalve

Det er almindeligt, at fravænningen medfører et fald i tilvæksten, og meget tyder på, at dette har forbindelse med en stresssituation for kalven.

En almindelig fejltagelse er at undlade at fodre kalven med overgangsmælk fra koens 2.-8. malkning. Det er også meget almindeligt at overse at give kalven tre sammenhængende dage med råmælk. Fodring med overgangsmælk styrker immunforsvaret og tilvæksten yderligere.

En tydelig indikator for at kalven trives ved fravænning, er dens legeadfærd og energi. At sørge for at kalvene leger tidligt i livet er en livslang investering i deres sundhed og fremtidige produktion.

Kalve er individer og har helt naturligt forskellige energiniveauer. Derfor er det vigtigt at tilpasse fravænningen individuelt, så stressniveauet bliver lavere.

Mange giver kalven for lidt mælk; 5-6 l/dag er den mindste anbefalede mængde.

Husk at give kalven endnu mere mælk i koldt vejr.

Hold øje med, hvor stort kalvens indtag af kraftfoder er, så fravænningen kan tilpasses efter det, og så både tilvækst og energiindtag kan holdes højt efter fravænningen.

4. Sådan mindsker du risici og sygdomme og får raskere kalve

Tips til god kalvesundhed
• Kalvene skal have det tørt og være beskyttet imod træk
• Sørg for ekstra kalvehytter, så der altid er flere ledige pladser
• Fastlæg pasningsprocedurer, som personalet har nemt ved at følge
• Server mælken med den rigtige temperatur
• Gør det enkelt for alle at holde hygiejnen i top

Sygdomme nedsætter mælkeproduktionen, og samtidig koster undersøgelser penge, og lægemidler påvirker kvaliteten.

Der er eksempelvis tegn på, at kalve, der behandles imod diarré, har væsentligt større risiko for også at udvikle luftvejslidelser. Sygdomme kan føre til nedsat frugtbarhed, lavere tilvækst og højere kælvningsalder.

Fremragende kalvesundhed er en vigtig faktor for at reducere sådanne omkostningsfaktorer.

5. Find ud af, hvordan du får dine kalve til at vokse bedre

Kalve er sociale, og hvis de holdes i grupper eller parvis, udviser de oftere større interesse i dieadfærd, selv om de ikke netop er ved at få mælk.

Hygiejne er af største betydning, da det er lige netop disse forudsætninger, der får bakterier til at trives. Rengør omhyggeligt, og vær opmærksom på, at spande i rustfrit stål er lettest at få rene. Giv vand i separate spande. Sprækker, slanger og pakninger er steder, der hyppigt er udgangspunkter for bakterieangreb, så det kan altid betale sig at skille tingene ad ved rengøring.

Lad kalvene drikke ofte, så får de bedre tilvækst, mere energi og leger mere. Mange har haft den opfattelse, at hvis kalven drikker mere end 2 liter, bliver løben overfyldt, så mælken løber tilbage i vommen. Vi ved i dag, at løben kan udvides betragteligt, og kalve har tilsyneladende styr på dette. Kalve vælger at drikke 3-7 liter sødmælk i et måltid uden at udvise tegn på ondt i maven eller diarré.

Der er meget, der tyder på, at du ved at øge døgnrationen med mere mælk pr. måltid og flere måltider om dagen opnår bedre tilvækst og færre sygdomme.

Det er vigtigt med plads, og kalvehytter er et godt supplement, hvis antallet af nye kalve varierer. Desuden har kalvehytter vist sig at give forbedret kalvesundhed, og bagsiden af boksene giver enkel adgang og ventilation.

Kalvehytter kan halvere kalvedødeligheden, da de separerer flokken og samtidig giver rigtig god ventilation og hygiejne. Sørg for, at kalvehytten er tør, ren og har godt med strøelse.

Sørg for at være forudseende, så der altid er ledige hytter.

Tips til god kalvesundhed
• At kalvene kan lege og være sociale
• Lad kalvene drikke meget og med den rigtige temperatur
• Anvend kalvehytter
• Sørg for, at der er overskud af ledige hytter

6. Hvordan øget tryghed mindsker tiden til inseminering

Trygge og ustressede kalve og køer forkorter tiden til inseminering og giver højere mælkeproduktion. Flere gårde i Sverige har haft held til at nå inseminering ved 13 måneder og kælvning ved 24 måneder.

Kalvehytter reducerer stress og øger tryghed og tilvækst, idet kalvene kan vokse op og lege sammen.

Pladsen har indvirkning på koens mulighed for at bevæge sig, og bare en smule mere plads i gangene kan give koen større tryghed, samtidig med at den lettere kan sætte sig i bevægelse. Tydelig brunst giver også bedre drægtighedsresultater.

Køer er sociale dyr, og når flere køer er i brunst samtidig, stimulerer det brunsttegnene.

Og en masse mere …

Hvis vi skulle fortælle alt, hvad der er værd at vide om kalvesundhed, ville det blive til flere bøger. Denne vejledning skal sætte tankerne i gang omkring ting, der muligvis kan forbedres. Enhver gård er unik, og det gælder også enhver ko og enhver dyrepasser.

Er du gårdejer, og har du tips eller løsninger, som du mener, at andre mælkeproducenter kunne have gavn af? Så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne udvide samarbejdet til flere mælkeproducenter!

Derfor får du denne vejledning af Kellfri

Kellfri er en virksomhed, der leverer løsninger og produkter til kalve og køer. Vi håber med praktiske anbefalinger baseret på forskning og gennemprøvede erfaringer at kunne gøre flere mælkeproducenter i stand til at forbedre deres økonomi med mælkeproduktion.

Vi betragter mælkeproduktion som en fremtidens branche.

Som landmand får du hos os personlig vejledning til øget kalvesundhed og vores sortiment.

Ring til vores dygtige sælgere på 7690 2100. Vi hjælper dig gerne!