Manuler

Manuler

Det er Kellfri som står for CE-mærkningen

Alle redskaber fra Kellfri er CE-mærkede. Det vigtige er ikke hvem som mærker produktet, men hvordan det foregår. Resultatet hos os er gennemarbejdede manualer på svensk, dansk, finsk, polsk og engelsk.

 

Her finder du manualer til kellfris produkter.

 

CE-mærkning er en metode til risikoanalyse af produkterne. Kravet er at producenten laver en risiko analyse. I første omgang skal opdagede risiko konstrueres væk, i anden omgang gælder det at lave beskyttelse for brugeren og sidste alternativ er mærkning og advarsler.
 
Det er normalt producenten i oprindelseslandet som bærer ansvaret. Resultatet er alt for ofte en tynd instruktion fyldt med advarselssymboler og meget lidt forklarende tekst.
 
-Eftersom Kellfri udvikler egne produkter, er det derfor naturligt at Kellfri også sørger for risikoanalysen og står for CE-mærkningen, siger Åsa Axelsson fra afdelingen for teknisk dokumentation. Analysen starter allerede på konstruktionsstadiet. Derefter lader Kellfri en prototype bygge som testes og vurderes. Iagttagelserne kan betyde en rekonstruktion og ligger til grund for sikkerhedsinstruktion og brugermanual.
 
-Vigtigst for sikkerheden er at brugeren forstår hvordan redskabet skal anvendes, konstaterer Åsa Axelsson.
 
Det er hende og Louies Lang som producerer manualerne. Foreløbig er det blevet til mere end 1000 forskellige instruktioner, alle sprogvarianter medregnet. Ved at gennemlæse, og forstå, manualen bliver det lettere, og ikke mindst sikre, at anvende produktet.
 
Ved at følge produktets manual, samt at tænke sikkerhed ind i brugen, for du den største nytte og sikker anvendelse af dit Kellfri produkt i mange år.

 

Her finder du manualer til kellfris produkter.