Personoplysningspolitik

1. Generelt 
1.1 Person- og integritetspolitikken gælder i de tilfælde, hvor Kellfri Aps tilbyder tjenester og produkter i tilknytning til køb, servicesager og anden kontakt med Kellfri Aps, f.eks. i forbindelse med besøg på webstedet og e-mails. 

1.2 Du skal altid kunne føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil med denne integritetspolitik vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger. 

2. Ansvarlig for personoplysninger 
Kellfri Aps er ansvarlig for personoplysningerne og skal sørge for, at Kellfris behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Kellfri Aps (7690 2100) 
Damgårdvej 12 A 
5500 Middelfart 

3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger? 
3.1 For at du skal kunne besøge vores websted, købe vores produkter eller tjenester eller kontakte os for service eller informationer skal vi indsamle og behandle personoplysninger om dig. 

3.2 Kellfri Aps indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du gennemfører et køb på Kellfris websted, benytter dig af Kellfris supporttjenester, besøger Kellfris websted eller et arrangement, som Kellfri Aps afholder, eller når du på anden måde har kontakt med Kellfri Aps. De oplysninger, som er indsamlet fra dig ved bestillinger og køb er nødvendige for, at du skal kunne indgå aftaler med Kellfri Aps og for, at Kellfri Aps skal kunne tilbyde sine tjenester og tilbud. 

3.3 Hvis du er Kontoindehaver, indsamler Kellfri Aps personoplysninger om dig, som du afgiver ved din registrering af kontoen. Kellfri Aps indsamler også oplysninger om dig, mens du er Kontoindehaver inden for rammerne af din konto, f.eks. din indkøbshistorik, hvordan du interagerer med Kellfris websted samt hvilke tilbud du har været interesseret i ved at læse e-mails eller klikke på et link. Som Kontoindehaver kan du når som helst opdatere dine oplysninger ved at gå ind på "Mine sider". 

3.4 Vi indsamler også og opdaterer dine adresseoplysninger via tredjepartstjenester til adresseopdatering. 

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig? 
4.1 For dig, der er kunde hos Kellfri Aps De personoplysninger, som Kellfri Aps indsamler og behandler om dig i din egenskab af kunde, der gennemfører køb og anvender vores supporttjenester, er: 
• Navn og identifikationsnummer (personnummer, nationalt ID eller virksomhedsnummer) 
• Adresse 
• Telefonnummer og e-mail 
• Betalingsoplysninger 
• Kundenummer 
• IP-adresse og oplysninger om din anvendelse af Kellfris websted 

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig? 
5.1 Kellfri Aps behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Kellfri Aps behandler primært dine personoplysninger med henblik på at: 
• Opfylde vores forpligtelser i forhold til dig som kunde, f.eks. gennemførelse af køb, fakturering og tilrådighedsstillelse af supporttjenester. 
• Muliggøre almindelig kundepleje og kundeservice samt besvare spørgsmål og rette fejlagtige oplysninger. 
• Videregive oplysninger og målrette markedsføring pr. post, e-mail, SMS/MMS samt telefon med hensyn til Kellfri Aps' og udvalgte samarbejdspartneres produkter og tjenester. 
• Administrere kunderelationen og stille vores tjenester til rådighed. 
• Give dig relevante oplysninger og tilpassede tilbud i nyhedsbreve samt på internettet. 
• Vurdere, hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, f.eks. ved hjælp af kreditvurderinger. 
• Forbedre vores kundetilbud, f.eks. udvikling af tjenester, produkter og funktioner. 
• Forhindre bedrageri og udføre risikohåndtering. 
• Overholde gældende lovgivning, f.eks. bogføringslove. 
• Oplysningerne kan også tjene som grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsføringsundersøgelser, statistik, forretningsopfølgning samt forretnings- og metodeudvikling i relation til køb af produkter og tjenester. 

6. Lovgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger 
6.1 Kellfri Aps baserer behandlingen af dine personoplysninger på en række lovgrundlag. Disse beskrives i dette afsnit. 

6.2 Vi behandler bl.a. dine personoplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig som kunde, f.eks. for at kunne gennemføre bestillinger, køb og for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som Kontoindehaver såsom forenklet administration og ordrehistorik. På baggrund af dette lovgrundlag behandler vi også oplysninger om dig som Kontoindehaver såsom dine indkøb, din adfærd på vores hjemmeside, din interaktion med Kellfri Aps samt din interesse for vores tilbud og produkter for at kunne opfylde vores forpligtelse til at fremsætte personligt tilpassede tilbud. 

6.3 En del af den behandling af personoplysninger, som vi udfører, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Dette gælder eksempelvis den behandling, vi udfører for at kunne sende tilbud til dig om vores produkter og tjenester samt for at foretage en begrænset segmentering af kunder, f.eks. baseret på samlede indkøbsbeløb. Kellfri Aps behandler ikke følsomme personoplysninger på grundlag af en interesseafvejning og udfører ingen behandling, som udgør profilering på grundlag af en interesseafvejning. 

6.4 I visse tilfælde kan Kellfri Aps have en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis for den behandling af personoplysninger, som vi udfører for at kunne opfylde bogføringslovens krav. 

7. Profilering 
7.1 Kellfri Aps kan behandle dine personoplysninger gennem profilering, hvis du er Kontoindehaver. Hvis du er Kontoindehaver, analyseres informationer om, hvordan du anvender vores websted, hvilke af vores produkter, tjenester og tilbud, du har været interesseret i, hvilke af vores nyhedsbreve du har interageret med, og hvilke af vores arrangementer du har tilmeldt dig, oplysninger om dine indkøb og informationer om din konto for at kunne tilbyde dig de tilbud, som vi tror passer dig, og for at kunne invitere dig til et arrangement, som vi tror, at du gerne vil deltage i. 

7.2 Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger gennem profilering. Dette gør du ved at ringe til Kellfri Aps' kundeservice eller ved at kontakte info@kellfri.dk. Når Kellfri Aps har modtaget din anmeldelse, vil Kellfri Aps ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål. 

8. Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig? 
8.1 Dine personoplysninger opbevares kun så længe, der er behov for at opbevare dem for at opfylde de formål, som oplysningerne indsamles til i overensstemmelse med denne integritetspolitik. Kellfri Aps kan opbevare oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav eller for at varetage Kellfri Aps' juridiske interesser, f.eks. i forbindelse med en igangværende retssag. 

8.2 Kellfri Aps opbevarer oplysninger om kunder i højst 36 måneder, efter at kunden senest har gennemført et køb eller på anden måde interageret med Kellfri Aps, medmindre gældende lovgivning foreskriver andet. 

8.3 Kellfri Aps opbevarer oplysninger om Kontoindehaveren, så længe Kontoindehaveren har en konto. 

9. Hvem videregiver vi personoplysninger til? 
9.1 Kellfri Aps kan videregive dine oplysninger til tredjepart såsom selskaber i Kellfri-koncernen og andre samarbejdspartnere samt leverandører af kort- og kommunikationstjenester. Kellfri Aps kan også videregive dine oplysninger til virksomheder, som stiller tjenester til rådighed for adresseopdateringer. Dette sker for at sikre, at vi har de korrekte adresseoplysninger på dig. 

9.2 En tredjepart, som Kellfri Aps videregiver oplysninger til eller på anden måde stiller oplysninger til rådighed for om en kunde eller Kontoindehaver, må kun anvende oplysningerne med henblik på at sælge og markedsføre Kellfri Aps' og Kellfri Aps' samarbejdspartneres tjenester og produkter eller med henblik på at levere tjenester med tilknytning til Kellfri Aps' aftale med dig som kunde eller Kontoindehaver. Hvis du ansøger om kredit ved køb af et produkt eller en tjeneste, kan dine oplysninger blive videregivet til en kreditoplysningsvirksomhed. 

9.3 Personoplysninger kan desuden blive videregivet af Kellfri Aps, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at varetage Kellfri Aps' juridiske interesser eller for at afsløre, forebygge eller gøre opmærksom på bedrageri og andre sikkerhedsproblemer eller tekniske problemer. 

9.4 Kellfri Aps kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis nogle af Kellfri Aps' leverandører eller samarbejdspartnere befinder sig der. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil Kellfri Aps træffe foranstaltninger til at sikre, at personoplysningerne fortsat er beskyttet og også træffe de nødvendige foranstaltninger for på lovlig vis at kunne overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS. 

9.5 Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi ikke har dit samtykke hertil. 

10. Ændring af integritetspolitik 
10.1 Kellfri Aps har ret til når som helst at ændre integritetspolitikken. Kellfri Aps vil med rimeligt varsel underrette dig ved ændringer af integritetspolitikken. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, har du ret til at opsige aftalen med Kellfri Aps, inden den ændrede integritetspolitik træder i kraft. Du opsiger aftalen ved at kontakte Kellfri Aps, eller, hvis du er Kontoindehaver, ved at vælge [afslut konto] på "Mine sider". 

11. Beskyttelse af dine personoplysninger 
Du skal altid kunne føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Kellfri Aps har derfor truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at kunne beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet adgang, ændring og sletning. Eksempelvis gemmes alle oplysninger om kunder samt Kontoindehavere i en database, der er beskyttet ved hjælp af autorisationsstyring og firewall. 

12. Dine rettigheder 
12.1 Kellfri Aps er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

12.2 Kellfri Aps vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, afidentificere, slette eller supplere oplysninger, som konstateres at være fejlagtige, ufuldstændige eller misvisende. 

12.3 Du har ret til at anmode om a. Adgang til dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til skriftligt at anmode om registerindsigt i den behandling, som vi gennemfører med hensyn til dine personoplysninger. I den forbindelse vil vi anmode om, at du identificerer dig som person i overensstemmelse med folkeregisteradressen. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. b. Rettelse af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning så hurtigt som muligt rette de fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, vi behandler om dig. c. Sletning af dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis de ikke længere er nødvendige for de formål, som de er indsamlet til. Der kan imidlertid være lovkrav (eksempelvis i bogførings- og skattelovgivning), i henhold til hvilke vi ikke umiddelbart kan slette dine personoplysninger. Med henblik på at overholde lovgivningen vil vi i givet fald afslutte den behandling, som udføres til andre formål. d. Begrænsning af behandling. Det indebærer, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan bl.a. anmode om begrænsning, hvis du mener, at dine oplysninger er fejlagtige, og du har anmodet om rettelse i henhold til punkt 12.3 b). I forbindelse med undersøgelsen af oplysningernes korrekthed vil behandlingen heraf være begrænset. 

12.4 Kellfri Aps vil underrette alle modtagere af personoplysninger i henhold til ovenstående punkt 10 om eventuelle rettelser eller sletning af oplysninger samt begrænsning af behandling af oplysninger. 

12.5 Du har ret til dataportabilitet. Det indebærer en ret til under visse forudsætninger at få overført dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til en anden ansvarlig for personoplysninger. 

12.6 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, som udføres på grundlag af en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen, hvis der er berettigede grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser. 

12.7 Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til info@kellfri.dk. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne med henblik på sådanne markedsføringsformål. 

12.8 Du har ret til at indgive eventuelle klager over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. 

13. Cookies 
Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi behandler cookies, i vores cookiepolitik. 

14. Kontaktoplysninger 
14.1 Kontakt os, hvis du har spørgsmål til denne integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du vil anmode om registerindsigt. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Kellfri Aps 
Damgårdvej 12 A 
5500 Middelfart 
E-postinfo@kellfri.dk 
Tlf.: 7690 2100 
Mandag-fredag (hverdage): 08.00-16.00