Generelle handelsbetingelser

Generelt

Kellfri APS, CVR-nr. 29404569, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup.(nedenfor kaldet Kellfri) har i mere end 50 år leveret maskiner og komponenter til skov- og landbrug i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen og Tyskland. På vores platform af erfaring udvikles effektive produkter med kvalitet, funktion og kapacitet som kendetegn. Kellfri er et veletableret varemærke og er idag markedsledende på flere produktsegmenter. Kellfris produkter er CE-mærkede og produkterne fremstilles efter skandinaviske krav af skandinaviske eller udenlandske fabrikker med lave omkostninger. Denne profil giver os mulighed at tilbyde dig som kunde nogle effektive varer til en meget stærk pris.

Personoplysningspolitik

1. Generelt
1.1 Person- og integritetspolitikken gælder i de tilfælde, hvor Kellfri Aps tilbyder tjenester og produkter i tilknytning til køb, servicesager og anden kontakt med Kellfri Aps, f.eks. i forbindelse med besøg på webstedet og e-mails.

1.2 Du skal altid kunne føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil med denne integritetspolitik vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger.

2. Ansvarlig for personoplysninger
Kellfri Aps er ansvarlig for personoplysningerne og skal sørge for, at Kellfris behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kellfri Aps (7690 2100)
Trigevej 20, Søften
8382 Hinnerup

3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?
3.1 For at du skal kunne besøge vores websted, købe vores produkter eller tjenester eller kontakte os for service eller informationer skal vi indsamle og behandle personoplysninger om dig.

3.2 Kellfri Aps indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du gennemfører et køb på Kellfris websted, benytter dig af Kellfris supporttjenester, besøger Kellfris websted eller et arrangement, som Kellfri Aps afholder, eller når du på anden måde har kontakt med Kellfri Aps. De oplysninger, som er indsamlet fra dig ved bestillinger og køb er nødvendige for, at du skal kunne indgå aftaler med Kellfri Aps og for, at Kellfri Aps skal kunne tilbyde sine tjenester og tilbud.

3.3 Hvis du er Kontoindehaver, indsamler Kellfri Aps personoplysninger om dig, som du afgiver ved din registrering af kontoen. Kellfri Aps indsamler også oplysninger om dig, mens du er Kontoindehaver inden for rammerne af din konto, f.eks. din indkøbshistorik, hvordan du interagerer med Kellfris websted samt hvilke tilbud du har været interesseret i ved at læse e-mails eller klikke på et link. Som Kontoindehaver kan du når som helst opdatere dine oplysninger ved at gå ind på “Mine sider”.

3.4 Vi indsamler også og opdaterer dine adresseoplysninger via tredjepartstjenester til adresseopdatering.

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
4.1 For dig, der er kunde hos Kellfri Aps De personoplysninger, som Kellfri Aps indsamler og behandler om dig i din egenskab af kunde, der gennemfører køb og anvender vores supporttjenester, er:
• Navn og identifikationsnummer (personnummer, nationalt ID eller virksomhedsnummer)
• Adresse
• Telefonnummer og e-mail
• Betalingsoplysninger
• Kundenummer
• IP-adresse og oplysninger om din anvendelse af Kellfris websted

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?
5.1 Kellfri Aps behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Kellfri Aps behandler primært dine personoplysninger med henblik på at:
• Opfylde vores forpligtelser i forhold til dig som kunde, f.eks. gennemførelse af køb, fakturering og tilrådighedsstillelse af supporttjenester.
• Muliggøre almindelig kundepleje og kundeservice samt besvare spørgsmål og rette fejlagtige oplysninger.
• Videregive oplysninger og målrette markedsføring pr. post, e-mail, SMS/MMS samt telefon med hensyn til Kellfri Aps’ og udvalgte samarbejdspartneres produkter og tjenester.
• Administrere kunderelationen og stille vores tjenester til rådighed.
• Give dig relevante oplysninger og tilpassede tilbud i nyhedsbreve samt på internettet.
• Vurdere, hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, f.eks. ved hjælp af kreditvurderinger.
• Forbedre vores kundetilbud, f.eks. udvikling af tjenester, produkter og funktioner.
• Forhindre bedrageri og udføre risikohåndtering.
• Overholde gældende lovgivning, f.eks. bogføringslove.
• Oplysningerne kan også tjene som grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsføringsundersøgelser, statistik, forretningsopfølgning samt forretnings- og metodeudvikling i relation til køb af produkter og tjenester.

6. Lovgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger
6.1 Kellfri Aps baserer behandlingen af dine personoplysninger på en række lovgrundlag. Disse beskrives i dette afsnit.

6.2 Vi behandler bl.a. dine personoplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig som kunde, f.eks. for at kunne gennemføre bestillinger, køb og for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som Kontoindehaver såsom forenklet administration og ordrehistorik. På baggrund af dette lovgrundlag behandler vi også oplysninger om dig som Kontoindehaver såsom dine indkøb, din adfærd på vores hjemmeside, din interaktion med Kellfri Aps samt din interesse for vores tilbud og produkter for at kunne opfylde vores forpligtelse til at fremsætte personligt tilpassede tilbud.

6.3 En del af den behandling af personoplysninger, som vi udfører, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Dette gælder eksempelvis den behandling, vi udfører for at kunne sende tilbud til dig om vores produkter og tjenester samt for at foretage en begrænset segmentering af kunder, f.eks. baseret på samlede indkøbsbeløb. Kellfri Aps behandler ikke følsomme personoplysninger på grundlag af en interesseafvejning og udfører ingen behandling, som udgør profilering på grundlag af en interesseafvejning.

6.4 I visse tilfælde kan Kellfri Aps have en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis for den behandling af personoplysninger, som vi udfører for at kunne opfylde bogføringslovens krav.

7. Profilering
7.1 Kellfri Aps kan behandle dine personoplysninger gennem profilering, hvis du er Kontoindehaver. Hvis du er Kontoindehaver, analyseres informationer om, hvordan du anvender vores websted, hvilke af vores produkter, tjenester og tilbud, du har været interesseret i, hvilke af vores nyhedsbreve du har interageret med, og hvilke af vores arrangementer du har tilmeldt dig, oplysninger om dine indkøb og informationer om din konto for at kunne tilbyde dig de tilbud, som vi tror passer dig, og for at kunne invitere dig til et arrangement, som vi tror, at du gerne vil deltage i.

7.2 Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger gennem profilering. Dette gør du ved at ringe til Kellfri Aps’ kundeservice eller ved at kontakte info@kellfri.dk. Når Kellfri Aps har modtaget din anmeldelse, vil Kellfri Aps ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

8. Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig?
8.1 Dine personoplysninger opbevares kun så længe, der er behov for at opbevare dem for at opfylde de formål, som oplysningerne indsamles til i overensstemmelse med denne integritetspolitik. Kellfri Aps kan opbevare oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav eller for at varetage Kellfri Aps’ juridiske interesser, f.eks. i forbindelse med en igangværende retssag.

8.2 Kellfri Aps opbevarer oplysninger om kunder i højst 36 måneder, efter at kunden senest har gennemført et køb eller på anden måde interageret med Kellfri Aps, medmindre gældende lovgivning foreskriver andet.

8.3 Kellfri Aps opbevarer oplysninger om Kontoindehaveren, så længe Kontoindehaveren har en konto.

9. Hvem videregiver vi personoplysninger til?
9.1 Kellfri Aps kan videregive dine oplysninger til tredjepart såsom selskaber i Kellfri-koncernen og andre samarbejdspartnere samt leverandører af kort- og kommunikationstjenester. Kellfri Aps kan også videregive dine oplysninger til virksomheder, som stiller tjenester til rådighed for adresseopdateringer. Dette sker for at sikre, at vi har de korrekte adresseoplysninger på dig.

9.2 En tredjepart, som Kellfri Aps videregiver oplysninger til eller på anden måde stiller oplysninger til rådighed for om en kunde eller Kontoindehaver, må kun anvende oplysningerne med henblik på at sælge og markedsføre Kellfri Aps’ og Kellfri Aps’ samarbejdspartneres tjenester og produkter eller med henblik på at levere tjenester med tilknytning til Kellfri Aps’ aftale med dig som kunde eller Kontoindehaver. Hvis du ansøger om kredit ved køb af et produkt eller en tjeneste, kan dine oplysninger blive videregivet til en kreditoplysningsvirksomhed.

9.3 Personoplysninger kan desuden blive videregivet af Kellfri Aps, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at varetage Kellfri Aps’ juridiske interesser eller for at afsløre, forebygge eller gøre opmærksom på bedrageri og andre sikkerhedsproblemer eller tekniske problemer.

9.4 Kellfri Aps kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis nogle af Kellfri Aps’ leverandører eller samarbejdspartnere befinder sig der. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil Kellfri Aps træffe foranstaltninger til at sikre, at personoplysningerne fortsat er beskyttet og også træffe de nødvendige foranstaltninger for på lovlig vis at kunne overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

9.5 Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi ikke har dit samtykke hertil.

10. Ændring af integritetspolitik
10.1 Kellfri Aps har ret til når som helst at ændre integritetspolitikken. Kellfri Aps vil med rimeligt varsel underrette dig ved ændringer af integritetspolitikken. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, har du ret til at opsige aftalen med Kellfri Aps, inden den ændrede integritetspolitik træder i kraft. Du opsiger aftalen ved at kontakte Kellfri Aps, eller, hvis du er Kontoindehaver, ved at vælge [afslut konto] på “Mine sider”.

11. Beskyttelse af dine personoplysninger
Du skal altid kunne føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Kellfri Aps har derfor truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at kunne beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet adgang, ændring og sletning. Eksempelvis gemmes alle oplysninger om kunder samt Kontoindehavere i en database, der er beskyttet ved hjælp af autorisationsstyring og firewall.

12. Dine rettigheder
12.1 Kellfri Aps er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12.2 Kellfri Aps vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, afidentificere, slette eller supplere oplysninger, som konstateres at være fejlagtige, ufuldstændige eller misvisende.

12.3 Du har ret til at anmode om a. Adgang til dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til skriftligt at anmode om registerindsigt i den behandling, som vi gennemfører med hensyn til dine personoplysninger. I den forbindelse vil vi anmode om, at du identificerer dig som person i overensstemmelse med folkeregisteradressen. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. b. Rettelse af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning så hurtigt som muligt rette de fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, vi behandler om dig. c. Sletning af dine personoplysninger. Det indebærer, at du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, hvis de ikke længere er nødvendige for de formål, som de er indsamlet til. Der kan imidlertid være lovkrav (eksempelvis i bogførings- og skattelovgivning), i henhold til hvilke vi ikke umiddelbart kan slette dine personoplysninger. Med henblik på at overholde lovgivningen vil vi i givet fald afslutte den behandling, som udføres til andre formål. d. Begrænsning af behandling. Det indebærer, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan bl.a. anmode om begrænsning, hvis du mener, at dine oplysninger er fejlagtige, og du har anmodet om rettelse i henhold til punkt 12.3 b). I forbindelse med undersøgelsen af oplysningernes korrekthed vil behandlingen heraf være begrænset.

12.4 Kellfri Aps vil underrette alle modtagere af personoplysninger i henhold til ovenstående punkt 10 om eventuelle rettelser eller sletning af oplysninger samt begrænsning af behandling af oplysninger.

12.5 Du har ret til dataportabilitet. Det indebærer en ret til under visse forudsætninger at få overført dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til en anden ansvarlig for personoplysninger.

12.6 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, som udføres på grundlag af en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen, hvis der er berettigede grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser.

12.7 Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til info@kellfri.dk. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne med henblik på sådanne markedsføringsformål.

12.8 Du har ret til at indgive eventuelle klager over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

13. Cookies
Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi behandler cookies, i vores cookiepolitik.

14. Kontaktoplysninger
14.1 Kontakt os, hvis du har spørgsmål til denne integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du vil anmode om registerindsigt. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kellfri Aps
Trigevej 20, Søften
8382 Hinnerup

E-postinfo@kellfri.dk
Tlf.: 7690 2100
Mandag-fredag (hverdage): 08.00-16.00

Din ordrer

Du kan bestille varer via internettet på hjemmesiden, men ønsker du personlig betjening er du også velkommen til at ringe din ordre, eller spørgsmål, ind til vores kundeafdeling på telefon 7690 2100, alle hverdage mellem 8.00 – 16.00. Tillæg til liggende ordre behandles som en ny ordre. Vi indgår ikke købsaftaler med mindreårige (under 18 år). Ved større ordre, ellers hvis kunden ønsker det, sendes en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen skal betragtes som en information om indholdet af ordren.

Betalingsvilkår

Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner ex. moms. Ekspeditionsgebyr (50,- kr), moms og i visse tilfælde lastemballage (75,-kr.) tillægges fakturaen. Varen leveres fragtfrit brofast i Danmark ved varekøb over 3 000,- ex. moms. Der beregnes fragttillæg ved levering til ikke-brofaste øer i DK, kontakt Kellfris kundeservice på 76902100. Ved varekøb under 3 000,- ex. moms betales fragten af modtager, eller modtager sørger for afhentning fra Kellfris lager. Betalingsfristen er normalt netto 14 dage efter kreditvurdering og fremsendelse af faktura. For større investeringer kan Kellfri, hvis det ønskes, henvise til leasingselskab. Vi er gerne behjælpelige med et overslag på finansiering.

Betaling

Betaling via faktura faktureres løbende med netto 14 dage. Ved for sent betaling debiteres kunden en påmindelsesafgift på 50,-d.kr. pr. forfalden faktura. Desuden påløber renter fra betalingsforfald jfr. Rentelovens §3, stk. 1-2, jvf. § 5. Renten udgør pt. 18 % årligt. Omkostninger i forbindelse med retslig inkasso tilskrives med et inkassogebyr på 100,- d.kr. jfr. Rentelovens §9a, stk. 1, jvf. Stk. 3 og iht. Inkassoloven. Venligst vær opmærksom på at vi ved kortbetaling trækker pengene med det samme uanset om levering har fundet sted eller ej!

Kellfri Finansieringsmodel – Køb på afbetalning

Kellfri Aps er behjælpelig med kontakt til leasingselskaberne. Gennem flere år har Kellfri samarbejdet med forskellige leasingselskaber i Danmark, og vi formidler gerne kontakten.

Ejendomsforbehold

Kellfri forbeholder sig ejendomsretten på leveret varer til fuld betaling har fundet sted. Kunden kan ikke overdrage, pantsætte eller sælge varer videre før disse er fuldt betalte. En overtrædelse af dette forbehold medfører politianmeldelse.

Videregivelse af fordring

Kellfri forbeholder sig ret til at videresælge sine rettigheder i forbindelse med forfaldne faktura.

Fejlleverance

Meddel Kellfri hurtigst muligt hvis vi har leveret et forkert produkt, eller forkert antal, så vi kan rette fejlen.Ved returnering af en varer sender Kellfri dig en returfragtseddel, herefter kan du kontakte transportfirmaet for afhentning af returvaren. Returnering af varer uden returfragtseddel, eller uden skriftelig aftale med Kellfri, nægtes modtaget og krediteret.

Restordrer

Varer som er i restordre ved levering eftersendes fragtfrit og uden ekspeditionsgebyr.

Udsolgte varer

Har du bestilt en varer som viser sig udsolgt giver vi besked hurtigst muligt. Vi vil forsøge at give en forventet leveringstid, og skulle du ikke være tilfreds med leveringstiden bedes du kontakte Kellfri på telefon 76902100.

Leveringsvilkår og leveringsmåde

Dine varer sendes og leveres efter bedste evne. Vi forsøger at leverer vare indenfor 10 dage fra bestilling. Visse varer kan, af hensyn til fragtvolume og håndtering, kræve slutmontering.

Der kan aftales under bestilling at varer må leveres uden kvittering ved modtagelse, dette medvirker dog at man ikke kan få erstatning for en eventuel transportskade. Større produkter som skovvogn, vogne, traktorer, store foderhuse kan kræve modtagers hjælp ved aflæsning. Dette kunne være læsserampe, aflæsning ud af siden med pallegafler el.lign. Sker dette ikke kan godset ende på en terminal for afhentning eller kundens betaling for endnu en udkørsel. Klage over transportskade skal ske straks til transportøren med anmærkning på fragtbrev ved modtagelsen. Sker dette ikke godtages skader ikke af transportfirmaet, og erstatning kan ikke opnåes. Kellfri gør alt hvad der står i vores magt for at leverer din bestilling hurtigt og smertefrit. Der kan opstå situationer som umuliggør færdiglevering exempelvis hvis en leverandør ikke leverer Kellfri varene. Vi fraskriver os enhver erstatning til kunden som skyldes leveringsforsinkelse.

Varemodtagelse nægtet

Nægter du modtagelse af varen kan Kellfri debiterer kunden for fragt og returfragt samt eventuelle yderligere omkostninger i denne forbindelse. Transportskade skal meddeles både transportfirma og Kellfri straks. Kvitteres fragtbrevet for modtagelse uden anmærkning anses levering for at være godkendt af modtager.

Garanti

Kellfri yder 12 måneders garanti på alle varer. Gem altid faktura eller betalingskvittering da dette fungerer som garantibevis. I garantiperioden (som løber 12 måneder fra fakturadato) forbeholder Kellfri sig retten til at reparerer eller udskifte varen. Garantien gælder alle varer som måtte bryde sammen under normal drift.

Opstår der fejl i produktet under garantiperioden vælger Kellfri om varen skal til reparation på Kellfris adresse alternativt ved lokalt værksted. Transport fra kunde til værksted sker for kundes regning og risiko mens returnering står for Kellfris regning og risiko.

Garantien dækker ikke:

• Rene slitagedele og forbrugsvarer som knive, remme o.lign.
• Dækning af kundens arbejdsløn.

Ansvar for fejl

I forhold til erhvervsdrivende. Forefindes der fejl i varen som Kellfri er ansvarlige for, påtager Kellfri sig, efter eget valg, at afhjælpe fejl ved reparation, ombytning af varen, eller annullering af handlen. Kellfri forbeholder sig ret til at henvise kunder direkte til den respektive producent eller at henvise et serviceværksted for reparation af fejlen.

Kellfri’s ansvar som følge af fejl i en vare begrænses til de i ”generelle handelsbetingelser” angivne vilkår. Kellfri er således hverken direkte eller indirekte ansvarlige for eksempelvis – men ej begrænste til – inkompabilitet, leveringsforsinkelser, skadevoldende egenskaber i varer, produktansvar, udeblevne gevinster, driftsforstyrrelser, tab af lagret information, merarbejde eller enhver økonomisk skade.

I forhold til ikke erhvervsdrivende (private kunder). Ved salg til private gælder købeloven. Kellfri kan ved salg til private, efter Kellfri’s valg, afhjælpe en fejl ved reparation eller udbytning af varen. I særlige tilfælde har kunden mulighed for at opnå erstatning i forbindelse med fejl / skader. Der henvises til købelovens, og andre relevante lovmæssige bestemmelser.

Reklamationsret

Reklamationsretten er gældende ved konstateret fejl og skal meddeles Kellfri omgående, dog senest 30 dage efter fakturadato. Ikke erhvervsdrivende (private kunder) har 24 måneders reklamationsret i.h.t. gældende regler. Dette skal dog ske indenfor rimelig tid efter konstateret fejl.

Erhvervskunder skal ved modtagelsen af varene kontrollere at vare er fejlfri. Reklamation senere end 30 dage efter fakturadato forbeholder Kellfri sig ret til vælge om en fejl skal rettes. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning.

Gem altid faktura eller kvittering. Der kræves kvittering ved reparation eller ombytning af vare.

Eventuelle transportskader som følge af mangelfuld emballering og lignende debiteres kunden.

Kellfri forbeholder sig ret til at produktkontrollere en vare med meldt fejl, og findes varen fejlfri accepteres reklamationen ikke.

Ved reklamation skal Kellfri kontaktes på telefon 7690 2100.

Ikke erhvervsdrivendes fortrydelsesret

Skulle en privatkunde ønske at fortryde sig køb har private kunder 14 dages fortrydelsesret. Varen skal returneres i samme stand som ved levering. Fortrydelsesperioden begynder fra kunden har modtaget sin varer. Returfragten betales af privatkunden. Private kunder har ret til at få betalte penge returneret indenfor 30 dage ved fortrydelse. Når varen er modtaget retur ved Kellfri, og varen er konstateret uden skader, tilbagebetales ekspeditionstillægget forudsat at alle varer fra ordren er returneret. Ekspeditionstillægget returneres kun hvis alle varer er returneret, da tillægget er det samme uanset vareantal.

Ved spørgsmål kan Kellfri kontaktes på 7690 2100.

Forbehold

Vi tager forbehold for prisændringer herunder som følge af ændringer af afgifter, moms eller andre udefrakommende tillæg. Vi tager ligeledes forbehold for konstruktionsændringer uden varsel samt eventuelle trykfejl i materiale udleveret, eller annonceret, fra Kellfri.Vi forbeholder os for fejl i billedmateriale, pris, tekstfejl og alle andre ændringer uden varsel.

Andet

Alle navne, betegnelser mm. som forekommer i Kellfri’s markedsføring kan være registreret varemærke.

De oplysninger som er angivet i ”generelle handelsbetingelser” er altid gældende medmindre det tydeligt fremgår at der fraviges herfra.

Kellfri forbeholder sig ret til uden varsel at ændre al information, inklusive, men ej begrænset til, priser, tekniske specifikationer og produktprogram.

Herigennem publiceres fakta og prisoplysninger, dokumenter, grafik mm. Kellfri fraskriver sig ansvar for fejl i information, anden refereret information og / eller links i forbindelse med denne publikation.