Personoplysningspolitik

1. Introduktion

Kellfri Aps (“Kellfri” eller “Selskabet“) er personoplysningsansvarlig for behandling af personoplysninger i de tilfælde, hvor Kellfri Aps tilbyder tjenester og produkter i tilknytning til køb, servicesager og anden kontakt med Kellfri Aps. Selskabet er også personoplysningsansvarlig, når du indgår et forretningssamarbejde med Selskabet, eller som arbejdssøgende søger arbejde hos Kellfri Aps. Endvidere behandler Kellfri også personoplysninger, som afgives i forbindelse med besøg på Kellfris websted.

Formålet med denne personoplysningspolitik er, at du som forretningspartner, leverandør, kunde, bruger af Kellfris websted eller arbejdssøgende skal føle dig tryg ved, at Selskabet som personoplysningsansvarlig håndterer personoplysninger i overensstemmelse med gældende integritetslovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, herefter benævnt “GDPR“)

2. Personoplysningsansvarlig

Ansvarlig for personoplysninger: Kellfri APS

Virksomhedsnummer: 29404569

Adresse: Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

Telefon: 7690 2100

E-mail: info@kellfri.dk

3. Hvilke personoplysninger behandler selskabet?

De kategorier af personoplysninger, som Kellfri kan behandle om dig som kunde, er:

Kontaktoplysninger såsom

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail-adresse
 • Telefonnummer

Personlige oplysninger såsom

 • ID-nummer
 • Nationalt ID

Betalingsoplysninger såsom

 • Kontooplysninger
 • Kundenummer
 • Produktinformation

De kategorier af personoplysninger, som Kellfri kan behandle om dig som forretningspartner, er:

Kontaktoplysninger såsom:

 • Navn på medarbejder hos forretningspartner
 • Medarbejderens adresse hos forretningspartneren
 • Medarbejderens e-mail-adresse
 • Telefonnummer hos forretningspartneren

De kategorier af personoplysninger, som Kellfri kan behandle om dig som arbejdssøgende, er:

Kontaktoplysninger såsom

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail-adresse

Arbejdsoplysninger såsom

 • CV
 • Referencer

De kategorier af personoplysninger, som Kellfri kan behandle om dig som besøgende på webstedet, er:

Webstedsoplysninger såsom

 • IP-adresse
 • Oplysninger om din brug af Kellfris websted (se information om cookies)

4. Hvordan indsamler vi personoplysninger og til hvilke formål?

Adgang til kategorierne af personoplysninger ovenfor får Kellfri gennem bl.a.:

 • Oplysninger, som du afgiver direkte til os
 • Oplysninger, som registreres, når du besøger vores hjemmeside/webshop/Facebookside eller andre sociale medier
 • Oplysninger, som vi får fra offentlige registre
 • Oplysninger, som vi får, når du kontakter en af vores medarbejdere
 • Oplysninger, som vi får, når du tilmelder dig vores arrangementer eller uddannelser
 • Oplysninger, som vi får, når du tilmelder dig nyhedsbreve og andet materiale
 • Oplysninger, som vi får, når du besvarer spørgeskemaer og undersøgelser
 • Oplysninger, som vi får, når du søger ansættelse hos os, besøger os, eller på anden vis har kontakt med os.

Kunder

Kellfri behandler primært dine personoplysninger med henblik på at:

 • Opfylde vores forpligtelser i forhold til dig som kunde, f.eks. gennemførelse af køb, fakturering og tilrådighedsstillelse af supporttjenester.
 • Muliggøre almindelig kundepleje og kundeservice samt besvare spørgsmål og rette fejlagtige oplysninger.
 • Videregive oplysninger og målrette markedsføring pr. post, e-mail, SMS/MMS samt telefon med hensyn til Kellfris og udvalgte samarbejdspartneres produkter og tjenester.
 • Administrere kunderelationen og stille vores tjenester til rådighed.
 • Give dig relevante oplysninger og tilpassede tilbud i nyhedsbreve samt på internettet.
 • Vurdere, hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, f.eks. ved hjælp af kreditvurderinger.
 • Forbedre vores kundetilbud, f.eks. udvikling af tjenester, produkter og funktioner.
 • Forhindre bedrageri og udføre risikohåndtering.
 • Overholde gældende lovgivning, f.eks. bogføringslove.
 • Oplysningerne kan også tjene som grundlag for markeds- og kundeanalyser, markedsføringsundersøgelser, statistik, forretningsopfølgning samt forretnings- og metodeudvikling i relation til køb af produkter og tjenester.

Forretningspartnere

Kellfri behandler primært personoplysninger om forretningspartnere med henblik på at:

 • Bestille produkter eller tjenester (samt håndtere betaling og levering)
 • Håndtere samarbejdet
 • Organisere fremtidige arrangementer og samarbejder

Arbejdssøgende

Kellfri behandler primært personoplysninger om arbejdssøgende med henblik på at:

 • Vurdere og registrere kandidater
 • Booke jobsamtaler
 • Håndtere kontakt med den arbejdssøgende
 • Indgå eventuel ansættelsesaftale

5. Hvilket lovgrundlag har selskabet for at behandle dine personoplysninger?

Kellfri baserer behandlingen af personoplysningerne på en række lovgrundlag. Disse beskrives i dette afsnit.

Kunder

Selskabet behandler kunders personoplysninger for bl.a. at kunne opfylde aftalen med dig som kunde, f.eks. for at kunne gennemføre bestillinger, køb og for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som Kontoindehaver såsom forenklet administration og ordrehistorik. På baggrund af dette lovgrundlag behandler vi også oplysninger om dig som Kontoindehaver såsom dine indkøb, din adfærd på vores hjemmeside, din interaktion med Kellfri samt din interesse for vores tilbud og produkter for at kunne opfylde vores forpligtelse til at fremsætte personligt tilpassede tilbud.

En del af den behandling af personoplysninger, som vi udfører, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Dette gælder eksempelvis den behandling, vi udfører for at kunne foretage en begrænset segmentering af kunder, f.eks. baseret på totale indkøbsbeløb. Kellfri behandler ikke følsomme personoplysninger på grundlag af en interesseafvejning og udfører ingen behandling, som udgør profilering på grundlag af en interesseafvejning.

I visse tilfælde kan Kellfri have en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis for den behandling af personoplysninger, som vi udfører for at kunne opfylde bogføringslovens krav.

Kellfri behandler også personoplysninger på grundlag af dit samtykke som retsgrundlag. Dette gælder eksempelvis den behandling, vi udfører for at kunne sende tilbud til dig om vores produkter og tjenester via e-mail. For yderligere oplysninger om Selskabets behandling af personoplysninger på grundlag af dit samtykke, se afsnit 10 nedenfor.

Forretningspartnere

Selskabet behandler personoplysninger om forretningspartnere for bl.a. at kunne opfylde aftalen med dig som forretningspartner eller leverandør, f.eks. for at kunne gennemføre bestillinger, opfylde vores forpligtelser over for dig og varetage Selskabets administration og ordrehistorik.

I visse tilfælde kan Kellfri have en retlig forpligtelse til at behandle personoplysninger om forretningspartnere. Dette gælder eksempelvis for den behandling af personoplysninger, som vi udfører for at kunne opfylde bogføringslovens krav.

Arbejdssøgende

Selskabet behandler personoplysninger om arbejdssøgende for at kunne indgå en eventuel aftale med dig som potentielt ansat hos os.

6. Hvor længe gemmer Selskabet personoplysningerne?

Personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde eller indgå en aftale (eksempelvis levere produkter), slettes af Selskabet, efter at Selskabet har opfyldt sine aftalemæssige forpligtelser og tilgodeset dine interesser, som følger af gældende lovgivning (såsom reklamationsrettigheder og garantiforpligtelser).

Personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde aftaleretlige forpligtelser over for vores aftalepartner og juridiske forpligtelser (eksempelvis bogføringsloven), vil imidlertid blive gemt, så længe disse er nødvendige for at kunne overholde de pågældende forpligtelser.

Personoplysninger, som Selskabet behandler på grundlag af en interesseafvejning som retsgrundlag, gemmes i den periode, hvor Selskabet har en legitim og berettiget interesse i en sådan behandling af personoplysninger.

Personoplysninger, som Selskabet behandler på grundlag af samtykke som retsgrundlag, gemmes i den periode, hvortil du har givet dit samtykke til behandlingen, og slettes efter tilbagekaldt samtykke. For yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger på grundlag af samtykke, se afsnit 10 nedenfor.

7. Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?

a) Tredjeparter

Kellfri følger gældende lovgivning, inkl. GDPR, vedrørende beskyttelse af de personoplysninger, som vi får adgang til i forbindelse med vores forretningssamarbejde, og som behandles i vores virksomhed eller hos den tredjepart, som vi samarbejder med. En sådan tredjepart kan være Kellfris koncernselskaber, transportører, tjenesteleverandører af betalingshåndtering og forskellige IT-tjenester. Hvis du som kunde ansøger om kredit ved køb af et produkt eller en tjeneste, kan dine oplysninger blive videregivet til en kreditoplysningsvirksomhed.

Tredjepart, som Kellfri videregiver oplysninger til eller på anden måde stiller oplysninger til rådighed for om en kunde eller en anden registreret kategori, hvis personoplysninger Kellfri behandler, må kun anvende oplysningerne med henblik på de formål, der er angivet ovenfor, og inden for rammerne af ovenstående lovgrundlag.

Desuden kan personoplysninger blive videregivet af Kellfri, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovkrav eller krav fra myndigheder, for at varetage Kellfris juridiske interesser eller for at afsløre, forebygge eller gøre opmærksom på bedrageri og andre sikkerhedsproblemer eller tekniske problemer.

b) Tredjelandsoverførsler

Selskabet bestræber sig altid på, at dine personoplysninger skal behandles inden for EU/EØS, men ved en eventuel overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS vil Selskabet altid overholde gældende ufravigelige regler (inkl. GDPR) i forbindelse med overførsler til disse tredjelande.

Selskabet bestræber sig altid på, at dine personoplysninger skal behandles inden for EU/EØS. Kellfri kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis nogle af Kellfris leverandører eller samarbejdspartnere befinder sig der. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil Kellfri træffe foranstaltninger til at sikre, at personoplysningerne fortsat er beskyttet og også træffe de nødvendige foranstaltninger for på lovlig vis at kunne overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Selskabet sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi ikke har dit samtykke hertil.

I de tilfælde, hvor vi videregiver personoplysninger til tredjepart, opretter vi en samtykkeerklæring vedrørende personoplysninger eller lignende, som sikrer, at personoplysningerne behandles på en betryggende måde.

8. Sikkerhedsforanstaltninger

Kellfri træffer alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at personoplysninger beskyttes mod uautoriseret og ulovlig behandling samt mod ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller beskadigelse. Indarbejdede rutiner og politikker sikrer en bevidsthed hos vores medarbejdere om, hvordan personoplysninger skal behandles i vores virksomhed.

9. Rettigheder

Nedenfor følger en oplistning af samtlige rettigheder, som en registreret person har i henhold til Databeskyttelsesforordningen:

 • Få adgang til dine personoplysninger. Du kan anmode om en kopi af de oplysninger, du gerne vil have, og bekræfte de oplysninger, vi har om dig. Det er gratis at rekvirere en kopi af dine personoplysninger.
 • Få rettet fejlagtige eller ufuldstændige personoplysninger.
 • Få dine oplysninger slettet, f.eks. hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for de formål, som de er indsamlet til.
 • Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde – f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som udføres på grundlag af en interesseafvejning – i den periode, hvor det undersøges, om Selskabets grunde vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder.
 • Få udleveret og overføre personoplysninger til en anden personoplysningsansvarlig i visse tilfælde (dataportabilitet).
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som er begrundet i en interesseafvejning. Fortsat behandling af dine personoplysninger forudsætter i et sådant tilfælde, at Selskabet kan påvise ufravigelige, berettigede grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis det sker med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav.
 • Du har ret til at indgive klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet eller en anden relevant tilsynsmyndighed inden for EU.

Vær opmærksom på, at i visse tilfælde kan Kellfri ikke slette dine personoplysninger uden samtidig at afslutte forretningssamarbejdet. Som det er påpeget ovenfor, kan det i visse tilfælde være påkrævet, at vi beholder en del af dine personoplysninger efter din begæring om sletning for at opfylde vores forpligtelser i henhold til loven eller aftale. Det kan også være tilladt i henhold til gældende lov, at vi beholder visse personoplysninger for at tilgodese vores forretningsmæssige behov (interesseafvejning).

10. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til, at Selskabet behandler dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af Kellfris nyhedsbrev og til markedsføringsformål ved at sende en e-mail eller besøge os på de adresser, der er angivet i ovenstående afsnit 2.

11. Cookies

Kellfri benytter cookies til at beregne besøgende og trafik. Oplysningerne anvender Kellfri derefter til at forbedre og udvikle Kellfris websted. Kellfri anvender følgende cookies:

Permanente cookies

Disse findes fortsat på din enhed under flere besøg på webstedet. Permanente cookies gør det muligt for Kellfri at identificere anonyme tilbagevendende besøgende på webstedet. Permanente cookies opretter en fil med specifikke oplysninger, f.eks. hvordan brugeren kom ind på webstedet, hvilke sider brugeren besøger, hvordan brugeren navigerer på webstedet, og hvilke alternativer brugeren klikker sig ind på. Dette hjælper os med at forbedre webstedet. I forbindelse med permanente cookies og metoder til analyse heraf bruger vi Google Analytics. Bemærk venligst, at Kellfri ikke indsamler nogen personlige oplysninger, som direkte identificerer dit navn eller din adresse.

Sessionscookies

Sessionscookies slettes automatisk efter hvert besøg og gør det nemmere for dig at gennemføre aktiviteter på webstedet ved eksempelvis at huske felter i formularer, som optræder gentagne gange under dine besøg på webstedet. Sessionscookies slettes, så snart du afslutter din browsersession.

Tredjepartscookies

Når en bruger besøger et websted, som indeholder beskyttet indhold (eksempelvis Facebook), kan cookies fra dette websted blive lagret. Kellfri indestår ikke for disse cookies. Besøg venligst de pågældende tredjeparters websteder for at håndtere de indstillinger, der vedrører tredjepartscookies.

Følgende cookies fra tredjepart anvendes på webstedet: Criteo

Hvordan undgår du cookies?

For at få fuld udnyttelse af Kellfris websted anbefaler vi, at du installerer cookies. Hvis du vælger at deaktivere en installeret cookie, kan du formentlig stadig se webstedets indhold, men visse funktioner på webstedet kan da være deaktiveret.

Du kan nemt slette cookies fra din computer, tablet eller mobiltelefon ved at gå ind i din webbrowser (f.eks. Safari, Google Chrome eller Internet Explorer). Anvisninger om, hvordan du sletter cookies, findes under “Hjælp” i din webbrowser.

Bemærk, at hvis du vælger af slette cookies i din webbrowser, gælder dette kun for den pågældende browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Husk også, at hvis der findes separate brugerkonti på en computer, tablet eller mobiltelefon i en husstand, kan du skræddersy dine cookies-indstillinger til hver konto.