Generel sikkerhedsinformation

Tak for at du valgte et produkt fra Kellfri. Ved at anvende denne generelle sikkersinformation, instruktionsmanualen, samt sund fornuft, kommer du til at få stor glæde af dit produkt i mange år. Kellfri konstruerer, og leverer, effektive og prisstærke komponenter til skov, landbrug, entreprenører og have-park i hele norden.

Før brug

Inden produktet tages i brug, skal du for din egen og andres sikkerhedsskyld, læse og forstå alle instruktioner i den generelle sikkerhedsinformation og instruktionsmanualen. Disse skal findes lettilgængeligt for anvenderen af produktet. Husk at det kan være godt for din, og andres, sikkerhed at du læser sikkerhedsinfo igennem med jævne mellemrum. Hvis sikkerhedsinformationen eller instruktionsmanualen skades eller forsvinder kan du bestille nye hos info@kellfri.dk eller Tlf. 7690 2100.

Læs vores tekniske håndbog her

 

Anvend ikke produktet hvis du er under påvirkning af alkohol, narkotika, stærk medicin eller hvis du føler dig træt og sløj. Følg altid de gældende færdselsregler og udvis hensyn over for dyr og vildt. Personer under 15 år må ikke anvende produktet.

Kontroller altid ydeevnen på den maskinkombination du vil anvende. Det er vigtigt at f.eks traktor og redskab passer sammen tilfredsstillende for at sikre produktets funktion samt din og andres sikkerhed.

Gennemgå produktet ordentligt inden anvendelse for eventuelle skader og slitage, reparer og udskift efter behov. Smør alle bevægelige dele og kontroller at bolte og møtrikker er spændt sammen.

Træn, øv og få en god rutine på korrekt anvendelse. Nybegyndere skal altid holde lav hastighed og anvende stor forsigtighed indtil rutine og produkterfaring opnåes. DU (kunden) har altid ansvaret for at anvender kan håndterer produktet og den givne situation. Produktet må ikke tages i brug hvis ikke det kan ske sikkert for anvenderen.

Ved nødsituation

• Ved nødsituation ring 112.
• Hav altid mobiltelefon eller nødtelefon tilgængelig hvis du arbejder alene.
• Forbindingskasse og brandslukker skal opbevares lettilgængelig under arbejde, vedlighold og service.

Advarselsesskilte

Sørg for at alle advarselsskilte er synlige, rene og læselige. Vask ikke med højtryksrenser direkte på skiltene. Skades eller forsvinder et advarselsskilt må der bestilles en ny.

Personlig beskyttelse

Anvend altid personlig beskyttelse som er egnet til det produkt du vil anvende. Hav ikke løsthængende tøj eller smykker på når du anvender produktet. Har du langt hår bør dette sættes op ved arbejde med produkter med roterende dele.

Omgivelserne

• Kontroller ved tilkobling og brug at området du vil arbejde i er frit for mennesker og andet. Vær særlig opmærksom på at der ikke findes børn i nærheden.
• Kontroller at der findes lavthængende elledninger i arbejdsområdet.
• Udvis forsigtighed ved arbejde i nærheden af diger og grøfter.
• Hav aldrig skidt og skrammel liggende i arbejdsområdet.
• Respekter altid produktets sikkerhedszone.

Anvendelse

Kun personer som har læst og forstået sikkerhedsinformationen og instrktionsmanualen må anvende produktet. Vær opmærksom og forsigtig under arbejde med produktet og anvend det alene som beskrevet i instruktionsmanualen. Vær forsigtig under arbejde med produkter med hydraulikslanger hvor olietrykket ved sprængning kan penetrere huden. Sker det opsøg læge med det samme.

• Når du arbejder med produkter med bevægelige dele er der altid risiko for klemning.
• Anvend altid passende beskyttelsestøj og sikkerhedssko.
• Arbejd altid alene med produkter som er beregnet for anvendelse alene.
• Respekter altid produktets risikozone.
• Forskellige materialer, olier og smørefedt påvirkes af lave temperaturer på den måde, at deres egenskaber forringes kraftigt. Det samme gælder ved høje temperaturer. Tag hensyn til dette ved anvendelse.

Transport og opbevaring

Kontroller altid at området er fri for personer og ting inden transportering. Sørg for at produktet er spændt korrekt på og anvend altid monterede transportsikringer. Vær opmærksom og forsigtig under hele transporten.

• Placer altid last så lavt som muligt.
• Ingen må gå under hængende last.
• Vogne som anvendes ved vejtransport bør altid have fungerende bremser.
• Respekter altid produktets risikozone også under flytning / transport

Opbevar altid produktet på et tørt sted, bedst under tag, når det ikke anvendes. Sørg for at produktet står stabilt på et jævnt underlag så det ikke kan vælte. Tillad aldrig børn at lege omkring produkter der opbevares.Tænk på risiko for væltning!

Vedligehold og service

Sørg for at produktet står stabilt og ikke risikerer at vælte under vedlighold og service. Udskift slidte og skadede dele med det samme, og anvend reservedele med minimum samme egenskaber så du undgår skader og haveri. Udfør vedligehold, service og kontrol jævnfør anbefaling i instruktionsmanual. Alle reperationer på el og elsystemer skal foretages af aut. Elinstallatør. Husk at kontrollere at alle bolte og møtrikker er spændte efter vedligehold / service. Prøvekør altid produktet inden arbejdet påbegyndes.

Kellfri arbejder til stadighed med videreudvikling af produkter og forbeholder sig derfor retten til enhver ændring, bla. udforming og udseende, uden foregående meddelelse herom.

Genbrug

Ved skrotning af produktet skal produktet demonteres og leveres ved kommunens genbrugsplads. Kontakt din kommune for yderligere information.

Kundeservice

Vi hører altid gerne synspunkter eller spørgsmål til os omkring vores redskaber og produkter. Kontakt: Kellfri Aps, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup, Tlf. 7690 2100.