Afgrener & tilbehør

Kellfri afgrener til skovejeren, der selv udfører sin hovedskovning. Udtynding forøger tilvæksten i skoven, og med din egen afgrener kan du opdele udtyndingen på flere år, og du vælger selv, hvilke træer der skal blive stående, og hvilke der skal udtyndes. Du får lettere ved at påvirke udtyndingsomfang, kantzone, stikveje osv.

Du minimerer skader på underlaget, og du kan køre, når tidspunktet er rigtigt. Når afgreneren kører, sidder du bekvemt i førerhuset under de farlige arbejdsmomenter, og du slipper desuden for arbejdet med at slæbe sammen og kviste med saven. Afgreneren forbedrer effektiviteten og øger samtidig sikkerheden under arbejdet i skoven.

Læs mere
Anbefalede
3 produkter
  • {"id":"b-21-STM400.100","name":"Afgrener","category":"Skov & Brænde/Afgrener & tilbehør","price":"70990"}
  • {"id":"b-21-STM400RV","name":"Radiostyring til afgrener","category":"Skov & Brænde","price":"33290"}
  • {"id":"b-21-HP8080","name":"Traktordrevet hydrauliksystem","category":"Skov & Brænde/Afgrener & tilbehør","price":"14790"}